(a little about Ellen in Danish from the journal Paasissutissaq/Information 3-2006, Inerisaavik, Nuuk, Greenland)

Ellen Michelson er Inerisaaviks nye ELF – én ud af 100 ELF’ere på verdenplan – en ordning etableret i forbindelse med Hjemmestyrets samarbejdsaftale i Joint Committee.

Ellen skal i samarbejde med Inerisaaviks konsulenter arbejde med ideer til engelskundervisningen i hele skoleforløbet, både i Nuuk og rundt omkring i landet.

Ellen har boet i flere forskellige lande, hvor hun har arbejdet med sprogundervisning, og hun håber på et godt samarbejde med alle i perioden frem til juni 2007, hvor hun rejser hjem igen.